Vad är Faktatexter?

Faktatexter är en oberoende textdatabas på nätet. Här finner du artiklar och text sorterade under olika ämnesområden.Vårt mål är att tillhandahålla välskrivna texter och sprida kunskap.

Vår definition av faktatext

Fakta eller olika faktum är objektiva och allmänt vedertagna sanningar. Men vi menar att även tolkningen av dessa faktum är en form av fakta. Det är genom tolkning, som fakta omvandlas till kunskap och det är egentligen först när denna omvandling sker som vi lär oss något nytt. Våra faktatexter består därför av både ren information och tolkning av denna fakta.

Välkommen att söka faktatexter i vår artikeldatabas!

Vi är glada att ha just dig här, hoppas att du finner den text du söker i vår databas. All text, alla artiklar och faktatexter i databasen är fullständigt sök- och läsbara och det kostar inget att använda våra tjänster, men allt material är kopierings- och upphovsrättsskyddat.

Vi beklagar eventuella språkliga och sakliga felaktigheter i våra artiklar. Sidan drivs ideellt och all verksamhet sker på frivillig basis därför är resurserna begränsade.