I denna kategori hittar du texter sorterade under ämnesordet matematik . Du kan enkelt genomsök vårt akriv genom att scrolla nedåt, klicka på rubrikfältet för att läsa en faktatext om matematik eller närliggande ämne. För att återvända till akrivet med texter om matematik igen efter de att du läst klart din valda artikel, kan du ta hjälp av navigeringsmenyn som du finner till höger. I vår faktadatabas hittar du intressanta artiklar och texter, vilka behandlar ett brett spektra av ämnen. Dyker några frågor eller funderar upp, går det att lämna en kommentar lägst ner på varje respektive artikel.

Matematik från början

En sammanfattning av Kap. 4 i boken “Att stimulera barns intresse för och upptäckter i matematik“. Kapitel fyra handlar om…

Räkneord

I det svenska språket utgör räkneorden en helt egen ordklass. Räkneord i svenska är ord som anger precisa numeriska värden,…

Matematik som språk

Det är med hjälp av språket som vi lär oss matematik.Många gånger klarar vi oss med informella namn och beteckningar…

Olika strategier vid huvudräkning

För att klara av att utföra olika räkneoperationer enbart med huvudräkning, krävs kunskap om ett antal olika strategier. De mest…

Division

Utöver funktionen som matematisk operator kan begreppet division även användas i avseende att beskriva en indelning eller avdelning.  Division inom…

Kommutativa lagen

Den kommutativa lagen (KL) lär att talordningen, på ömse sidor om likhetstecknet, saknar betydelse då man utför räkneoperationer som endast…

Problemlösning inom matematik

Vad utmärker en problemlösningsuppgift? En typ av uppgift som berättar något, som är något utöver en vanlig övnings- eller rutinuppgift.…

Vårt talsystem

Ett matematiskt talsystem används för att återge tal och antal. Med hjälp av bilder, tecken eller siffror kan olika talmängder…