Räkneord

I det svenska språket utgör räkneorden en helt egen ordklass. Räkneord i svenska är ord som anger precisa numeriska värden, det vill säga att ett ord motsvaras av en exakt talmängd. Till mängdorden hör också ordningstal som första, andra, tredje osv. Vidare räknas även uppskattningar och ungefärliga begrepp som få, många, knappt, drygt som räkneord.

I text brukar man säga att tal upp till 12 eller 20 bör skrivas i text, det vill säga som tolv eller tjugo. Dessa direktiv baserar sig främst på ett estetiskt ställningstagande som säger att text är vackrare än siffror. Den som skriver artiklar avsedda för allmänheten väljer därför många gånger att följa dessa rekommendationer men det finns egentligen ingen regel för om siffror eller ord skall brukas i en text. I vissa typer av faktatexter så som forskningspublikationer och tekniska beskrivningar kan sifferangivelser till och med vara att föredra. Huruvida du väljer att skriva ut talen i text eller med siffrors hjälp avgörs därför främst av vilken typ av text du författar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *