Vad är energiglas?

Energiglas även kallat lågemissionsglas är en särskild typ av fönsterglas, där glasets ena sidan försetts med ett mycket tunt metallskikt.…