Vad betyder DERP?

Nya termer och begrepp tillkommer ständigt inte minst på internet, men vårt språk berikas även genom TV och film. Derp…