Vad betyder Walla Billa?

Det svenska språket har genom alla tider förändrats och anpassats till sin tid. I nutid är det därför fullt naturligt…

Räkneord

I det svenska språket utgör räkneorden en helt egen ordklass. Räkneord i svenska är ord som anger precisa numeriska värden,…