Vad betyder Walla Billa?

Det svenska språket har genom alla tider förändrats och anpassats till sin tid. I nutid är det därför fullt naturligt att svenskan inspireras av bland annat arabiska. Walla eller Walla Billa är ett exempel på uttryck som överförts från en muslims tradition till svenskan. Walla Billa betyder att man svär eller lovar något dyrt och heligt. I vardagslag används uttrycket ofta för att förstärka något man berättar och göra det mer trovärdigt.

Begreppet kommer från arabiskans Wallah Billah där det även används i betydelsen Jag svär vid Allah.  Den exakta stavningen varierar i svenskt språkbruk, ibland används även den alternativa stavningen Walla Baia.

Wallah Habibi – “Jag lovar älskling” eller “jag svär på min eller vid Allahs heder att det är sant älskling”.

One comment on “Vad betyder Walla Billa?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *