Matematik som språk

Det är med hjälp av språket som vi lär oss matematik.Många gånger klarar vi oss med informella namn och beteckningar…