C-uppsats

Vad är en C-uppsats? En kandidatuppsats är en fördjupa rapport med forskningsmässiga aspirationer.  En C-uppsats skrivs antigen individuellt eller tillsammans…