C-uppsats

Vad är en C-uppsats? En kandidatuppsats är en fördjupa rapport med forskningsmässiga aspirationer.  En C-uppsats skrivs antigen individuellt eller tillsammans med någon annan. En kandidatuppsats motsvarar 15 högskolepoäng eller 10 veckor heltidsstudier.

Eftersom C-uppsatser räknas som små forskningsarbete, måste arbetet skrivas utifrån ett antal givna strukturer. Några elementära delar i uppsatser är syfte, teori och metod, dessa delar liksom resultat och diskussion måste finnas med för att arbetet skall kunna betraktas som forskningsmässigt.

Att skriva C-uppsats brukar ofta vara en stor påfrestning och det är inte ovanligt att studenter drabbas av uppsatsångest. Den som lyckas färdigställa sin uppsats kan om denne, fullgjort alla andra delmoment i utbildningen, plocka ut en kandidatexamen.

Olika referenssystem vid uppsatsskrivning

Det finns ett antal olika referenssystem som används när man skapar referenser och litteraturlistor. Detta för att läsaren själv skall ha möjlighet att undersöka de källor som skribenten använt sig av vid framställandet av uppsatsen.  Nedan finner du exempel på ett antal referenssystem för en och samma artikel:

Harvard (Används för att skriva uppsats inom exempelvis humaniora)

Hellsten, J-O (1997) Läxor är inget att orda om. Pedagogisk Forskning i Sverige, 2, 205-220.

Oxford (Används för att skriva uppsats inom exempelvis humaniora)

J-O Hellsten, ‘Läxor är inget att orda om’, Pedagogisk Forskning i Sverige, vol. 2, no. 3, 1997, pp. 357–363.

MLA (Används för att skriva uppsats inom exempelvis språk- och litteraturvetenskap)

Hellsten, J-O “Läxor är inget att orda om”. Pedagogisk Forskning i Sverige 2.3 (1997): 205-220.

APA (Används för att skriva uppsats inom exempelvis psykologi, samhällsvetenskap, vårdvetenskap)

Hellsten, J-O (1997). Läxor är inget att orda om. Pedagogisk Forskning i Sverige, 2(3), 205-220.

Vancouver (Används för att skriva uppsats inom exempelvis medicin)

Hellsten, J-O  Läxor är inget att orda om. Pedagogisk Forskning i Sverige. 1997; 2(3): 205-220.

IEEE (Används för att skriva uppsats inom exempelvis elektrovetenskap, datavetenskap)

[1] Hellsten, J-O, “Läxor är inget att orda om”, Pedagogisk Forskning i Sverige, vol. 2, pp. 205-220.

Länkar till användbara uppsatssidor

CODEX – regler och riktlinjer för forskning

Myndigheternas skrivregler

Svenska Akademiens ordbok – SAOB

Metoder i källkritik

Källkritik för Internet

Vetenskapliga artiklar

Information om att skriva och referera

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *