Vad betyder TPL?

I takt med att internet blir allt populärare, blir internets chattspråk allt mer omfattande. Ett av dessa många nya uttryck är TPL. Förkortningen TPL förekommer i skrift på olika forum och webbplatser och har flera möjliga betydelser.
I Sverige kan TPL betyda antingen “trött på livet” eller “tro på livet”. Används TPL som en engelskspråkig variant betyder det “team pretty ladies”. TPL är även en förkortning för en ideell organisation i USA som verkar för bevarandet av allmänna parker och trädgårdar.

Har du ytterligare eller bättre förslag på vad TPL betyder, lämna gärna en kommentar!

6 comments on “Vad betyder TPL?

  1. Anna

    Tpl är dels en forkorting för Trafikplats, ex. Tpl Häggvik. Inom sjukvården användes ibland benämningen TPL för patienter som var lite småsnurriga, stod för “Tomtar på loftet”.

  2. Erik

    Dagens ungdom i Stockholm använder även förkortningen tpl för att beskriva en attraktion till något år yngre människor, tpl är i det fallet en förkortning för “Taggad På Lammkött” , detta används självklart mest ur en skämtsam synvinkel och har blivit ett slanguttryck!

  3. Gösta Hultén

    TPL tycks ha en bred användning. I logistiksammanhang betyder TPL “tredjepartslogistiker” d v s ett logistikföretag som sköter distribution och lagerhantering åt ett annat företag. De kan ses som tredje part i förhållande till varans leverantör och kund. I vårt senaste nummer så listar vi över 130 svenska företag som sysslar med detta. Post Nord, som är Sveriges största logistikföretag, använder begreppet för sin logistikverksamhet sedan i maj i år. TPL-marknaden växer med ca 10 % per år så dess aktörer ställer nog inte upp varken på någon gubbig “lammkötts”- eller självmordsbenägen tolkning av TPL.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *