I denna kategori hittar du texter sorterade under ämnesordet transport . Du kan enkelt genomsök vårt akriv genom att scrolla nedåt, klicka på rubrikfältet för att läsa en faktatext om transport eller närliggande ämne. För att återvända till akrivet med texter om transport igen efter de att du läst klart din valda artikel, kan du ta hjälp av navigeringsmenyn som du finner till höger. I vår faktadatabas hittar du intressanta artiklar och texter, vilka behandlar ett brett spektra av ämnen. Dyker några frågor eller funderar upp, går det att lämna en kommentar lägst ner på varje respektive artikel.

Banverket

Det svenska banverket var den myndighet som tidigare ansvarade för järnvägen i Sverige mellan åren 1988 och 2010, då banverket…