Framgångsfaktorer bakom att lyckas i livet

Många vill lyckas i livet men frågan är vad man menar med att lyckas eller att nå framgång. Det mest typiska är att bli känd eller att bli rik. För att förstå vad det är som leder till framgång behöver man först titta på inom vilka områden i livet vi vill lyckas. Därefter kan man titta på vilka faktorer som har betydelse inom de respektive områdena. Det finns också enstaka faktorer som har betydelse för att lyckas inom flera områden.

Några av de områden man kan fokusera på när man pratar om att lyckas i livet är:

  • Utbildning
  • Arbetslivet och karriär
  • Grupper (att lyckas tillsammans med andra)
  • Företagande
  • Ledarskap
  • Relationer
  • Hälsa och välbefinnande
  • Rikedom

Är det någon som tror att det finns faktorer som ligger bakom att man lyckas inom samtliga av dessa områden? Det finns forskare som menar att minst hälften av dessa områden i livet påverkas av en handfull faktorer.

Man kan göra en skillnad på framgångsfaktorer och framgångsfaktorer. De faktorer som har en stor inverkan på ett område i livet kan man kalla för spetsfaktor. De faktorer som har en stor inverkan på minst två områden kan man kalla kraftfaktorer. De faktorer som har inverkan på 6-8 av ovan områden i livet kan man kalla breddfaktorer. Breddfaktorer har en långsiktig men inte så kraftfull effekt.

Det är något av en myt eller felaktig föreställning att tro att en faktor är avgörande för något område i livet. Varje område påverkas av ett stort antal faktorer men några är viktigare än andra.

Två av de faktorer som spelar störst roll för att man ska lyckas inom utbildning är generell intelligens och self-efficacy. Två av de faktorer som har störst inverkan på arbetslivet är kreativitet och kommunikationskompetens. När det gäller att lyckas i grupp, som att nå framgång med ett projektteam, är de två viktigaste faktorerna att känna tillit medlemmarna emellan och att vara tillmötesgående (ett personlighetsdrag).

För att lyckas som företagare behöver man tillit (i båda riktningarna) och tydligt uppsatta mål. Framgång inom ledarskap påverkas främst av kommunikationskompetens och tillit. För att lyckas med sina relationer behövs även här kommunikationskompetens och tillit. God hälsa och välbefinnande uppnår man bäst genom KASAM och optimism. Rikedom slutligen påverkas ganska lite av ett flertal faktorer. Två av de viktigaste är generell intelligens och socialt kapital. Att ha god hälsa verkar vara en grundfaktor för att bli rik.

De tre faktorer som har inverkan på samtliga åtta områden i livet är kontroll, socialt kapital och ordningsamhet. Dessa är de främsta av breddfaktorerna. Inga av dem är särskilt kraftfulla men de har under lång tid en inverkan på hur livet utvecklar sig. Att ha kontroll innebär att ha koll på sitt liv och sina saker. Socialt kapital är att ha en hög grad av tillit och reciprocitet inom sina nätverk. Ordningsamhet är en av personlighetsdragen inom femfaktormodellen.

Läs mer om att lyckas i dessa längre artiklar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *