I denna kategori hittar du texter sorterade under ämnesordet språk . Du kan enkelt genomsök vårt akriv genom att scrolla nedåt, klicka på rubrikfältet för att läsa en faktatext om språk eller närliggande ämne. För att återvända till akrivet med texter om språk igen efter de att du läst klart din valda artikel, kan du ta hjälp av navigeringsmenyn som du finner till höger. I vår faktadatabas hittar du intressanta artiklar och texter, vilka behandlar ett brett spektra av ämnen. Dyker några frågor eller funderar upp, går det att lämna en kommentar lägst ner på varje respektive artikel.

Vad betyder TUI?

Tusentals svenskar har besökt Faktatexter för att ta reda på vad diverse internetuttryck betyder. Vi är mycket glada att så…

Vad betyder IDK?

Internetspråket är fullt av en mängd användbara ord, akronymer och förkortningar. IDK är en sådan med betydelsen ”jag vet

Vad betyder GLHF?

Det är inte helt lätt att hänga med och hålla isär alla de nya förkortningar och begrepp som ploppar upp…

Vad betyder PK?

Har du någon gång stött på bokstavskombinationen PK och funderat på vad det betyder? PK står för politisk korrekthet vilket…

Vad betyder TBT?

På olika sociala platser på Internet förkortas meningar och ord som aldrig för, vilket gör att det ständigt kommer till…

Vad betyder Walla Billa?

Det svenska språket har genom alla tider förändrats och anpassats till sin tid. I nutid är det därför fullt naturligt…

Vad är Cardioträning?

Det har blivit allt vanligare att träna cardio. Men vad är egentligen cardioträning för något? Denna träningsform avser aerob träning…

Vad betyder FFA?

Idag finns det mängder av ordkombinationer som används för kommunikation på Internet. FFA är en sådan kombination. Vilken betydelse FFA…

Vad betyder fjät?

Samtidigt som det svenska språket ständigt fylls på med nya ord och begrepp, finns det naturligtvis även ord som faller…

Vad betyder Yolo?

Människor socialiserar som aldrig för via Facebook, Twitter och Forum, detta språkande har givit upphov till att en strid ström…

Vad betyder ambitiös?

I ett svenskt lexikon kan man hitta en mängd ord, ett sådant är ambitiös. Bakgrunden till varför denna text kom…

Vad betyder idogt?

Svenskan är ett rikt språk, med många användbara och roliga ord, ett av dessa är idogt. Man säger ibland att…

Vem är enträgen?

Envis som en åsna och flitigt som en myra, men vem är då enträgen? Ett enträget beteende befinner sig någonstans…

Vad betyder ihärdig?

Det finns en massa spännande ord att använda sig av i det svenska språket. Ihärdig är ett användbart och trevligt…

Vad betyder TKR?

I takt med att internet växer sig allt större, utövar det också ett allt större inflytande på oss. För bara…

Vad betyder IRL?

Vårt språk berikas kontinuerligt genom att det ständigt tillkommer nya ord, uttryck och förkortningar. IRL är en sådan förkortning. För…

Vad betyder blåögd?

Ibland sägs det att en person är blåögd. Vad man då åsyftar är att denne har en tendens att lita…

Vad betyder naiv?

Att vara naiv betyder att man litar på något utan att ställa sig frågande till om omständigheterna faktiskt förhåller sig…

Vad betyder TPL?

I takt med att internet blir allt populärare, blir internets chattspråk allt mer omfattande. Ett av dessa många nya uttryck…

Vad betyder MILF?

MILF är en populär förkortning som oftast används på nätverk för att beskriva sex med mogna kvinnor. MILF är från…

Räkneord

I det svenska språket utgör räkneorden en helt egen ordklass. Räkneord i svenska är ord som anger precisa numeriska värden,…

Matematik som språk

Det är med hjälp av språket som vi lär oss matematik.Många gånger klarar vi oss med informella namn och beteckningar…

Vad betyder MAO?

Undrar du också vad MAO betyder? Det är inte helt enkelt att hålla sig ajour med alla uttryck och förkortningar…

Vad betyder OFC?

Nya ord tillkommer hela tid och internets chattspråk utökas ständigt med nya begrepp och förkortningar. En av dessa förkortningar är…

Vad betyder KBRY?

Under de senaste åren har internet formligen översvämmats med nya uttryck, förkortningar och ord, det är den nya formen av…

Vad betyder pretentiös?

Det svenska språket består av många användbara ord, ett av dessa är pretentiös. Men vad betyder ordet pretentiös egentligen? Att…

Vad betyder DERP?

Nya termer och begrepp tillkommer ständigt inte minst på internet, men vårt språk berikas även genom TV och film. Derp…

Vad betyder IDD?

Akronymer och förkortningar har länge utgjort en del av vårt språkbruk, men frågan är om vi någonsin använt denna typ…

Vad betyder retard?

På internet möts mängder av människor från olika länder i världen, i dessa möten har en helt ny form av…

Vad betyder ASL?

I vår vardag stöter vi ofta på nya begrepp, inte minst på internet har en ny typ av chattspråk bestående…

Vad betyder ASG?

På nätet använder vi många gånger ett särskilt chattspråk med uttryck som vi aldrig annars använder. ASG är ett sådant…

Vad betyder IMO?

Webben är full av förkortningar och särskilda internetuttryck. Ett vanligt sådan är IMO, som är en akronym för engelskans “in…

Vad betyder Y?

Ibland kan det vara svårt att förstå vad alla förkortningar och akronym som florerar på nätet betyder. Y är ett…

Vad betyder OT?

Genom internetanvändandet har flera nya förkortningar och uttryck skapats, ett av dessa är OT som är en förkortning av engelskans…

Vad betyder CEO?

I och med globalisering har begrepp och förkortningar på andra språk kommit att användas kombinerat med eller istället för de…

Vad betyder FAIL?

Det finns en utbredd kultur på nätet som går ut på att lyfta fram eller ta vara på den levande…

Vad betyder EPIC FAIL?

Många internetuttryck uttrycker starka känslor. Kombinationen av de båda begreppen epic och fail ger upphov till ett mycket känsloladdat uttryck.…

Vad betyder vintage?

Ursprungligen är vintage ett latinskt ord som betyder vinskörd eller “tid för vin”. I franskan och engelskan kom sedan begreppet…

Vad betyder förbryllad?

Att vara förbryllad är ett känsloläge eller en sinnesstämning. Den som är förbryllad kan inte riktigt greppa en viss situation…

Vad betyder prosit?

Du har garanterat hört uttrycket prosit när någon nyser men vad betyder det egentligen? Prosit betyder ungefär “må det vara…