Vad är det att vara outtröttlig?

I det svenska språket har vi en rik språkskatt. Även om vi inte brukar alla ord dagligdags, berikar ett varierat språkbruk vår tillvaro. Ett av många spännande uttryck är outtröttlig. Alla behöver vi av naturen sova, men somliga tycks ha bättre förmåga än andra att inte låta sig nedslås av motgång samt att inte tröttna på saker som man håller på med. Outtröttlig är den som inte ger upp, som fortsätter att jobba även när timman är sent slagen. Många gånger handlar det även om att den outtröttlige kämpar vidare med något trots att det finns mer än nog med hinder på vägen, tillåt mig exemplifiera: “Hon arbetade outtröttligt med människorättsfrågor under 50år”.

Att vara outtröttlig är att uppvisa egenskaper som envishet, enträgenhet och ihärighet. Kanske behöver även den outtröttlige i viss mån brinna för det den sysslar med alternativt se det som sin livslott att idogt arbeta vidare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *