I denna kategori hittar du texter sorterade under ämnesordet filosofi . Du kan enkelt genomsök vårt akriv genom att scrolla nedåt, klicka på rubrikfältet för att läsa en faktatext om filosofi eller närliggande ämne. För att återvända till akrivet med texter om filosofi igen efter de att du läst klart din valda artikel, kan du ta hjälp av navigeringsmenyn som du finner till höger. I vår faktadatabas hittar du intressanta artiklar och texter, vilka behandlar ett brett spektra av ämnen. Dyker några frågor eller funderar upp, går det att lämna en kommentar lägst ner på varje respektive artikel.

Vad betyder reinkarnation?

Det svenska ordet reinkarnation är ett begrepp hämtat från latinet och har grundbetydelsen “åter i kött”. Reinkarnation åsyftar olika former…

Advaita vedānta

Allt är jag själv eller ”allt är ett”. Allt som existerar är brahman en form av grundsubstans som alla de…

Theravādabuddhism

Världen och tillvaron är uppbyggd av grundbitar, dharma, vilka är odelbara/beständiga och kan ha olika egenskaper. I den tillvaro…

Sāmkhya

Synen på världens och tillvarons beskaffenhet präglas av en sträng dualism. Världen kan sägas bestå av två grundegenskaper, purusa…

Upplysningen – Kunskap är makt!

I en tid där vi upplever hur dagens nyhet blir morgondagens museiföremål, kan det tyckas att utvecklingen under 1700-talet gick…

Xunzi om människans onda natur

Människan är av sin natur ond, begäret efter fördärvet finns i lagt människan från födelsen hävdar Xunzi. Den godhet en…

Mencius om människans goda natur

Människan är redan vid födelsen av sin natur är god, ondskan orsakas av individens fall för yttre påtryckningar. Konfucius tankar…