Theravādabuddhism

Världen och tillvaron är uppbyggd av grundbitar, dharma, vilka är odelbara/beständiga och kan ha olika egenskaper. I den tillvaro eller den värld vi upplever, består inget egentligen, allt är i ständig förändring i vad som kan beskrivas som en ”energiström”, vilken av oss människor erfaras som en upplevelseström (eller livet här på jorden). Det finns inget egentligt själv(et) men väl ett empirsikt jag, skandha, detta jag är egentligen enbart en del av energiströmmen och inget egentligt själv eller medvetande. Det är emellertid så att så länge skandha ingår i återfödelseprocessen och ej frigjorts från densamma genom uppgåendet i nirvâna  (icke varandet) är varje empiriskt jag kopplat till en specifik upplevelseström.

Dessa upplevelseströmmar kan också omnämnas som orsakskedjor, där det empiriska jagets, karma (ackumulerade handlingar) påverkar upplevelseströmmarna. Genom en fullständig befrielse från världens begär, kan orsakskedjan brytas och det empiriska jaget befrias från återfödelsens kretslopp.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *