Vad betyder IDD?

Akronymer och förkortningar har länge utgjort en del av vårt språkbruk, men frågan är om vi någonsin använt denna typ av uttryck i den utsträckning vi gör idag.  IDD är ett frekvent använt internetuttryck som har flera olika betydelser och tolkningar. Akronymen IDD är en förkortning av indeed som på svenska betyder “ja, visst” eller “visst är det så”.

IDD används för att ge ett jakande svar eller för att bekräfta och instämma med något som sagts. Men IDD kan även i sällsynta fall, förvirrande nog, ha den motsatta betydelsen. I dessa fall står IDD för I disagree dude vilket översatt till svenska betyder “Jag håller inte med dig grabben”. Förkortningen IDD ses ofta använd på MSN, forum och andra sociala mötesplatser på internet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *