Nya möjligheter att läsa – E-böcker & Ljudböcker

Tiderna förändras och med all teknologi skulle man lätt kunna tro att böckernas tid var förbi. Visserligen har det vanliga läsandet av pappersböcker minskat kraftigt, men det är ingalunda som så att läsandets tid är förbi. Istället kan man med rätta tala om ett nydanande.

Idag läser vi inte bara böcker i pappersformat, vi läser på surfplattor och lyssnar på ljudböcker. Så att istället för att betrakta modern teknologi som bokens främsta fiende bör man kanske istället se till hur dessa två medier numera lever i en förhållandesvis lycklig symbios, där den ena kompletterar den andra. Att se de båda som motsatser är inte gynnsamt för någon, utan man bör istället försöka dra nytta av varandra.

E-Böcker

ebokLänge har det talats om hur e-böcker skulle komma att revolutionera tillvaron. För ett par år sedan var många fullständigt övertygade om att e-boken snart skulle ha ersatt pappersboken i skolan och på universitetsutbildningar. Riktigt så har det inte blivit – ännu.

Men i takt med att surfplattan kommit att bli var mans egendom och att flera skolor valt att investera i Ipads, är det sannolikt att e-böckerna kommer ta över inom kort.

Ljudboken

ljudbokÄven om ljudboken funnits en längre tid som ett komplement till skriftböcker, är det först på 2000-talet som den fått sitt egentliga genomslag. Intresset för ljudböcker sträcker sig nu utanför bibliotek och betraktas inte längre enbart som ett alternativ för synskadade eller barn som ännu inte lärt sig läsa.

Vad säger forskningen

Men allt är inte frid och fröjd. Länge har man inom skolan tala om hur barnens läsförmåga försämrats kraftigt. Flera omfattande undersökningar slår fast att läsförmågan i Sverige blivit sämre under de senaste åren. Framförallt är det förmågan att avkoda texten som ter sig svårt för eleverna. Värt att notera är att inte all forskning visar på detta, vissa undersökningar där läsförståelsen varit fokus, visar tvärtom att denna generation svenska barn blivit bättre på att förstå budskapet i vissa typer av berättelser jämför med tidigare generationer.

Exakt varför vi blivit sämre på att läsa är inte helt kartlagt, men en orsak till den försämrade läsförmågan som ofta brukar lyftas fram, är att barn helt enkelt inte läser tillräckligt mycket böcker. Andra nöjen som data och TV-spel har tagit över som gör att barn och ungdomar ratar läsandet. Samtidigt tror en del att försämringen också beror på att man läser allt mer text på internet där meningarna ofta är ofullständiga och där förkortningar används flitigt. Däremot har Internet i vissa fall visat ge en förbättrad förmåga att läsa engelska texter för barn.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *