Vem är enträgen?

Envis som en åsna och flitigt som en myra, men vem är då enträgen? Ett enträget beteende befinner sig någonstans i gränslandet mellan åsnans outtröttliga envishet och myrornas ihärdiga flitighet. Kanske skulle man kunna säga “enträgen som en fågel“, fåglar sliter understundom något oerhört för att fixa mat, emedan de andra gånger i godan ro mest tycks ihärdigt fågelkvitter.

Enträgenheten är bipolär. Den som är enträgen ger inte upp i första taget och är mycket hårt arbetande, men på samma gång kan denna ovilja att ge upp, gå överstyr, den enträgne kan få svårt att förnya sig  och klarar av att släppa en fix idé. Vilket lätt kan leda till att man begränsar sitt beteende och sin tillvaro.

Är fåglar enträgna?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *