Vad betyder naiv?

Att vara naiv betyder att man litar på något utan att ställa sig frågande till om omständigheterna faktiskt förhåller sig som det sagts. Den naiva personen kollar inte upp huruvida ett påstående bygger på fakta och verklig argumentation eller om det endast är tomma ord. Några synonymer till naiv är godtrogen, blåögd eller att man “sväljer allt med hull och hår”. Ytterligare andra synonymer är troskyldig och oskuldsfull.

Att vara naiv är även nära sammanbundet med okunskap, en naivistisk syn på tillvaron innebär en icke fullständig och ovetenskaplig betraktelse av vår värld. Många gånger kopplas även begreppet naiv ihop med barnets föreställningsvärld. Vilket har lett till att vuxna personer som vidhåller den godtrogna barnsynen också i mogen ålder, ibland kommit att beskrivas som naiva.

Inom konsten är naivism en riktning inom den moderna konsten som knyter ann till barnets enkla och oskolade sätt att se på världen.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *