Vårt decimaltalssystemet är ett positionssystem av tiotal

En form av effektivisering av talsystemet är inrättandet av ett positionssystem. I Sverige positionerar vi våra tal utifrån ett decimaltalssystem. Vilka enhetsbeteckningar som används påverkar ett tals värde, om ett positionssystem brukas får också sifferföljden betydelse för det sammantagna talvärdet. I decimaltalssystemet återger varje siffra en potens av talsystemets angivna talbas. Vårt talsystem har basen 10.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *