Matematiska begrepp och förklaringar till vanliga matteord

Matematik kräver inte bara förmågan att kunna abstrahera, ställa upp uträkningar och utföra operationer. Matematiken och skolämnet matte är fullt av ord och begrepp som man behöver förstå för att förstå och utföra uträkningar. Vi har sammanställt en lista med vanliga matteord och begrepp.

Algoritm – En formel eller instruktion som skapats för att lösa en viss typ av uppgift.

Algoritmräkning – Beräkningar och uträkningar görs utifrån en algoritm, en tydligt uppsatt struktur eller instruktion.

Arabiska siffersystemet – Används i Sverige och i övriga västerländska länder samt givetvis i arabvärlden. Siffror är tecken eller symboler som var för sig eller tillsammans återger ett tal, nummer eller en ordning.

Avrunda – Vid överslagsberäkningar kan tal antingen avrundas uppåt eller nedåt beroende på om

Decimala talssystemet  – De talsystem vi använder oss av i Sverige. Består av tio olika siffror och har talet 10 som talbas . Kallas ibland även för tiosystemet.

Faktor – Är en beståndsdel i en multiplikation med vilken ett eller flera tal multipliceras.

Kardinaltal – Anger den mängd eller de antal delar eller enheter ett tal består av. Exempelvis är talet 10 uppbyggt av tio enheter vilket därför ger kardinaltalet 10. Alla naturliga tal motsvaras av ett lika stort ändligt kardinaltal dvs. talet 1 motsvaras av kardinaltalet 1, talet 2 motsvaras av kardinaltalet 2, talet 3 motsvaras av kardinaltalet 3, osv. Det finns även oändliga kardinaltal, exempel på detta är talet 0.

Numeriska värden – Ett tecken eller en bokstavskombination kan bestämmas motsvara ett exakt nummervärde. I det svenska språket har exempelvis ordet tre definierats att motsvara det exakt numeriska värdet 3. Också större tal bestående av långa sifferkombinationer kan definieras på detta vis exempelvis 1000000 vilket i svenska språket benämns som en miljon.

Ordinaltal – Beskriver ordningen talen i en mängd är ordnade i.

Potens – Multiplicering av ett tal med sig självt X antal gånger, där antalet multipliceringar betecknas X och talet som skall multipliceras med en upphöjning ^x .  

Sifferkombination – Alla de siffror som står uppställda intill varandra utgör en sifferkombination som kan återge ett tal, ordning, nummer eller fungera som en namnbeteckning.

Siffra – En siffra är ett tecken som används för att beskriva tal och ordning alternativt fungera som en beteckning på exempelvis buss eller utgöra en sifferkombination i ett telefonnummer.

Tiotalsövergång – En metod för att underlätta huvudräkning inom addition, multiplikation och subtraktion.

Unärt talsystem – Systemet består av endast en symbol och är den enklaste formen av talsystem. För att återge ett tal återges symbolen N de antal gånger som de tal man avser återge.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *