Kommutativa lagen

Den kommutativa lagen (KL) lär att talordningen, på ömse sidor om likhetstecknet, saknar betydelse då man utför räkneoperationer som endast innehåller addition och multiplikation.

Den kommutativa lagen för addition ser ut på följande vis: a+b = b+a huruvida a eller b inleder räkneordning saknar således betydelse.

Motsvarande lag för multiplikationsberäkning är formulerad så här: a*b=b*a. Lagen visar att a och b kan kastas om utan att påverka resultatet.

När används den kommutativa lagen?

För att förändra den inbördes ordningen mellan olika tal så att en matematiskoperation enklare kan utföras och ett svar lättare erhållas.

Vid addition (och multiplikation)

Kommutativa lagen (KL)
a + b = b + a                               Vi får byta plats på termer

a • b = b • a                                   Vi får byta plats på faktorer

2 + 3 = 3 + 2 =                            Addition

2 • 5  = 5 • 2 =                              Multiplikation

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *