Problemlösning inom matematik

Vad utmärker en problemlösningsuppgift? En typ av uppgift som berättar något, som är något utöver en vanlig övnings- eller rutinuppgift. Problemuppgiften får gärna vara konstruerade på ett sådant sätt att flera olika lösningar är möjliga.

Hur skall en problemlösningsuppgift vara konstruerad

 • Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier.
 • Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det.
 • Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid.
 • Problemet ska kunna lösas på olika sätt, med olika strategier och representationer.
 • Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, representationer och matematiska idéer.
 • Problemet ska kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden.
 • Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem.

Syften med att lösa problem varierar:

 • Lösa problem för att kunna lösa problem, dvs synen att problemlösning ökar förmågan att lösa andra problem
 • Problemlösning för att förstå viss matematik
 • Problemlösning för att lösa ett verkligt problem
 • För nöjes skull

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *