Kommutativa lagen

Den kommutativa lagen (KL) lär att talordningen, på ömse sidor om likhetstecknet, saknar betydelse då man utför räkneoperationer som endast…