HVB – Hem för vård eller boende

Förkortning HVB innehar betydelsen hem för vår eller boende. HVB används för att beskriva boendemöjligheter skapade för barn och ungdomar som av förekommen anledning ej längre har möjlighet att bo i sina föräldrahem. Barn upp till 18 år, vilka uppfyller en rad kritiska kriterier, kan efter prövande anses kvalificera för vårdplats i enlighet med hem för vård eller boende. I vissa fall kan även vuxna personer över 18 år upp till 21 år betraktas som ungdomar och därför också äga tillträde till denna omvårdnads och boendeform.

HVB hem i Haparanda
Ett exempel på HVB hem i Haparanda

Offentlig föreståndare för HVB hem är socialstyrelsen samt berör Kommun. Det är även möjligt för privata-rörelser att ansöka om och tillstånd för upprättande och drift av hem för vård eller boende. På HVB hem bor och vårdas främst barn och unga med psykisk-, missbruks-, kriminell-problematik. Det finns även HVB verksamheter som med behandlingshem för hela familjer.

Periodvis har HVB boenden kritiserats för att inte hålla tillräcklig säkerhet.Bland annat har barn och ungdomar i vissa fall utsatts för såväl psykiska som fysiska övergrepp under sin vistelse på HVB hemmen.

Mer information om HVB-vård återfinns på socialstyrelsen nationella hemsida.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *