Överslagsräkning – ungefärliga beräkningar och uppskattningar

Överslagsräkning används för att uppskatta samt beräkna rimlighet och sannolikhet. I stort sett alla mänskliga sysslor och aktiviteter innehåller någon form av överslagsräkning. I vårt vardagsliv gör vi ständigt både medvetna och omedvetna överslagsräkningar. De flesta av oss gör t.ex. en mängd uppskattningar när vi är i mataffären och skall handla. Vi uppskattar hur mycket mat som vi tror kommer gå åt, vi väljer varor som vi beräknar passa med vår ekonomi och vi väljer en korg istället för kundvagn om vi tror att det är fullt tillräckligt med en sådan. Denna typ av överslagsberäkningar görs vanligtvis mer eller mindre per automatik, men dessa ”gissningar” och uppskattningar handlar inte bara om ”sunt förnuft” utan kräver faktiskt både teoretiska och metodiska matematikkunskaper.

Under de senaste årtiondena har överslagsräkning uppmärksammats och kommit att bli en naturlig del i skolans matematikundervisning. En anledning till det de senaste decenniernas ökade intresse för överslagsberäkning beror förmodligen på kalkylatorns intåg i våra liv. Vi kan mer eller mindre lita på att kalkylatorn alltid ger ett korrekt svar så länge hela räkneoperationen matats in fullständigt korrekt. Om däremot något tal eller någon operation matas in felaktigt blir svaret sannolikt felaktigt, därför behöver vi alltid validera svarets rimlighet. Ett enkelt och snabbt sätt att kontrollera om den elektroniska uträkningen stämmer eller ej är att utföra en överslagsberäkning.

Avrundning en metod för överslagsberäkning

Avrundning även kallad utjämning, är den främsta metoden inom överslagsberäkning. När tal avrundas, görs ett tal (i en räkneoperation) normalt om från decimaltal till heltal, eller från heltal till hela tiotal, tiotal till hundratal, hundratal till tusental osv. Hur grova överslag och avrundningar som görs beror dels på talens storlek men också på vilka krav man ställer på svarets noggrannhet.

En avrundning innebär att ett tal förenklas och görs ungefärligt för att underlätta beräkning av en räkneoperation. Vid överslagsräkning avrundas tal för att rimlighets bedöma eller uppskatta något.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *