Division

Utöver funktionen som matematisk operator kan begreppet division även användas i avseende att beskriva en indelning eller avdelning.  Division inom…