Vad betyder LOL?

LOL är en förkortning av det engelska uttrycket laughing out loud, vilket översatt till svenska betyder ungefär “skratta rätt ut”.…