Vårt talsystem

Ett matematiskt talsystem används för att återge tal och antal. Med hjälp av bilder, tecken eller siffror kan olika talmängder…