Facket – olika fackförbund i sverige

Fackförbund, i folkmun facket, är olika sammanslutningar av arbetare inom samma bransch. Idag finns det ungefär ett 50-tal olika fackförbund i Sverige. Det största fackförbudet i Sverige är Kommunal med mer än 550 000 betalande medlemmar. Det största fackförbundet inom den privata sektorn är Unionen med över en halvmiljon medlemmar. Facket är oftast rikstäckande organisationer bestående av lokala fackföreningar eller avdelningar. De lokala grupperingarna drivs i hög grad autonomt, trots att de är anslutna till rikstäckande fackliga organisationer. 2006 var uppskattningsvis ca 78% av den arbetande svenska befolkningen med i någon form av fackförbund, sedan dess har antalet fackliga medlemmar minskat i stadig takt.

facket hjälper arbetstagaren
Det finns en fackförening för alla

Vad är ett fackförbund?

Ett fackförbund ser till att värna om de intressen som finns inom en viss yrkesgrupp. Fackliga huvuduppgifter är att kämpa för bättre löner och goda arbetsvillkor. Efter andra världskriget har också social trygghet, sociala förmåner och olika politiska frågor som solidariteten kommit att bli viktig frågor. Enskilda arbetstagare kan även vända sig till facket vid rättstvister eller om de anser sig blivit felaktigt behandlade av arbetsgivaren. Facket har även vid ett par tillfällen gått ut och kritiserat arbetsförmedlingen då de inte sett till att värna om de förmedlade praktikanters rättigheter i tillräcklig utsträckning.

Historia

Fackförbund har en historia som kan härledas bak till 1700 och 1800-talet. Traditionellt har fackföreningar bildats då behov uppstått på lokalnivå. Ofta har denna typ av arbetarrörelse varit kopplade till en viss verksamhet på exempelvis en lokal fabrik. Fackföreningar har traditionellt sett haft lättare att organisera sig vid större företag, förmodligen eftersom det där varit enklare att uppbringa den sammanhållning och lojalitet som behövs för att försvara rätten gentemot arbetsgivaren. De första sammanslutningarna av detta slag växte fram inom tryckeriindustrin. Typografiska föreningen bildat 1846, brukar betraktas som Sveriges första fackförbund. Kort därefter bildades fackföreningar för skogsarbetare och metallarbetare. De många, små och lokala sammanslutningarna börjades så småningom organiseras i nationella förbund. 1898 bildades Sveriges samverkande fackförbund, senare känd som Landsorganisationen, LO som en sammanslutning av olika fackföreningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *