Mikrolån – fakta om snabba mikrokredit lån

Mikrolån och mikrokredit är termer som används för att beskriva små tillfälliga lån till människor som inte anses kreditvärdiga av konventionella banker. Vanligen är det personer som behöver pengar snabbt, och som inte beviljats ett traditionellt banklån, som söker mikrolån. Det finns ett antal olika varianter av mikrolån, varav somliga skapas i biståndssyfte medan andra ges av vinstdrivande bankinstitutioner och kreditgivare.

Mikrolån för företagsetablering

Mikrolån är en erkänd metod som andevänds för att stödja och stimulera nyföretagande. Mikrokredit har även använts som slags hjälp till självutveckling, där fattiga människor får låna kapital så att de kan starta en egen verksamhet och ta sig ur fattigdomen. Denna typ av mindre och snabba lån har blivit en allt vanligare form av utvecklingsbistånd och visat sig vara en mycket framgångsrik metod. En allmän term för denna typ av verksamhet är mikrofinansiering.

Det var under 1970-talet som mikrokrediter kom att börja användas som en form av bistånd.
År 1973 gav organisation Accion International, på försök, mikrolån till fattiga människor i Brasilien. Lånen gjorde det möjligt för människor att klara sig på egenhand och undvika ocker räntor från korrumperade långivare.Under de fyra år som experimentet pågick, delade Accion ut 885 lån, vilka bidrog till att skapa samt bevara 1286 arbetstillfällen. Mikrolån finansierade även flera byggarbeten, där infrastruktur förbättrades och byggdes ut. 90 procent av de upplånade medlen har sedan dess återbetalats.

Ett liknande projekt lanserades av ekonomen Muhammad Yunus, vinnaren av Nobels fredspris 2006. Under hungersnöden i Bangladesh 1974 fann han att även mycket små lån kan ha stor inverkan på livet för de fattiga. Men banker var inte intresserade av att tillhandahålla denna typ av mikrolån, då de ansåg att det var en för riskfylld verksamhet. Yunus gav i detta skede ett antal mikrokrediter på 27 Amerikanska dollar vardera, ur egen ficka, och låna ut dessa till 42 småföretagare. Egenföretagarna hade tidigare tvingats ta lån med mycket höga räntor för att ha råd att köpa det nödvändiga material som produktionen krävde. Med hjälp av Yunus mikrolån klara företagarna av att införskaffa all den utrusning och det material som behövdes för att få produktionen att blomstra.
1976 grundade Yunus, Grameen Bank, som lånar ut pengar till fattiga Bangladesher. För att säkerställa återbetalningen, gavs banklån till grupper vars medlemmar fungerade som garanter för varandra och samarbete för att nå ekonomiska tillväxten. Grameen-modellen blev en succé, och kom senare att kopieras av många andra mikrokredit organisationer.

De senaste året har denna typ av lån fått utstå kritik från flera håll. I en dokumentär som sändes Sveriges Television (SVT) i Februari 2011, kunde Uppdrag granskning avslöja hur personer förlorat allt de äger till följd av mikrolånen. Programmet berättade om människor som hade svårt att betala de höga räntorna,i vissa fall låg räntesatserna på hela 100%. Många människors liv har fullständigt ödelagts och den en gång så starkt lysande idén med mikrokrediter lyser inte längre lika starkt.

Snabba lån i väst

Den typ av mikrolån som främst förekommer i Västvärlden, är kortfristiga lån som ges till höga effektiva räntesatser. Mikrokredit av detta slag kan vara exempelvis SMS-lån eller en kredit som upprättas vid delbetalning av en tjänst eller vara. Signifikativt för denna typ av av lån är att lånebeloppet är relativt litet, räntorna höga och pengarna delas ut snabbt.

Ordets stavning

Mikrolån har två accepterade stavningar, vanligast är att ordet stavas med ett “k” men ordet ses även ibland stavat med ett “c” på detta vis:  microlån.

One comment on “Mikrolån – fakta om snabba mikrokredit lån

  1. Pingback:Hur man blir rik! | Webbplatser på internet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *