John Locke (1632-1704)

Den brittiske filosofen, John Locke, betraktas ibland inte som en av upplysningsmännen, eftersom han levde något före upplysningstidens genombrott. Dock kom hans verk att påverka upplysningstidens tänkare och han har ibland blivit benämnd som upplysningens lärofader. Locke tar i sina böcker död på uppfattningen om det skulle vara en ”självklar och medfödd” idé att kungen är tillsatt av Gud och därigenom åtnjuter immunitet gentemot rättsväsendet. Enligt Locke får vi all vår kunskap genom erfarenheter, det går med andra ord inte att tala om medfödd kunskap. Locke jämför människans medvetande vid födelsen med en ”tom tavla”.  Utifrån detta resonemang argumenterar Locke bland annat för att kungen skall tillsättas av folket och inte genom Gud.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *