Voltaire (1694-1778)

Voltaire eller François Marie Arouet som han egentligen hette, växte upp som ett medelklassbarn. Han sattes i fängelse efter att ha drivit med dåtidens politiska centralfigurer. Under en påtvingad vistelse i England kom han i kontakt med upplysningsfilosofin av vilken han blev en stor beundrare. Han blev med tiden en av de främsta inom den Franska upplysningen. Han engagerade sig såväl genom sitt författarskap som genom privat engagemang för enskilda individer.

Voltaire uttryckte ett tydligt förakt gentemot den katolska kyrkan i verket Traktat om tolerans, han var skeptisk till de dogmer eller trossatser som då liksom nu styr den katolska kyrkan. Voltaire satte större tilltro till förnuftet än till den ”religiösa vidskepelse” som kyrkan lärde ut. Voltaire förespråkade en upplyst monark som verkade för folket, men inte nödvändigtvis var tillsatt av folket vilket Locke eftersträvar.

Emellertid är det inte svårt att se likheten mellan Lockes kritik utav kyrka och stat och Voltaires idéer. Båda har en stark tilltro till människans förnuftsmässiga kapacitet och vill radikalt förändra samhället.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *