PVC-plast

PVC är en förkortning av polyvinylklorid. PVC-plast är en av våra vanligaste plastsorter och används främst vid tillverkning av produkter avsedda för byggsektorn, sjukvården och sport- och fritidsverksamhet.

PVC tillverkas genom att klor och eten blandas. Materialet kan anta antingen en mjukare eller hårdare form, vilket gör PVC-plast till ett otroligt flexibelt material. En annan god egenskap PVC har är att materialet är hållbart. Materialets goda hållbarhet och flexibla egenskaper har gjort  PVC till ett populärt plastmaterial inom byggindustrin.

PVC-fönster

PVC-fönster är ett utmärkt exempel på materialets användning inom byggindustrin. Denna typ av plastfönster är tillverkad av en hårdare form av PVC. Att använda materialet i dessa konstruktioner har visat sig vara fördelaktigt, eftersom PVC har god hållbarhet och är relativt billigt att tillverka. Ibland kallas fönster tillverkade i PVC även för kompositfönster.

PVC-fönster är sedan länge den mest brukade fönsterkonstruktionen i Europa. I Sverige är träfönster fortfarande vanligare men allt fler byter ut sina gamla fönster i trä mot plastkonstruktioner. PVC-fönster kräver inget underhåll, vilket innebär att du aldrig behöver måla eller slipa om dem. Det enda underhåll som krävs, är att fönsterglaset putsas och beslag smörjs, utöver det är fönstret  fullständigt underhållsfritt.

Några andra produkter inom byggbranschen som ofta tillverkas i PVC är slang, rör, golv och lim.

Miljöpåverkan

En kritik som riktats mot PVC-plast, är materialets potentiellt negativa inverkan på miljön. PVC tillverkas av koksalt och naturgas eller olja, ur saltet framställs klor som sedan blandas samman med etylen, vilket ger upphov till polymeren känd som PVC.

Vid förbränning av PVC bildas saltsyra samt klorerade kolväten. Gasen som bildas vi PVC är mycket skadlig för både hälsa och miljö. Vid PVC-tillverkning tillsätts dessutom ofta andra miljöfarliga ämnen, som t.ex. flamskyddsmedel, stabilisatorer och mjukgörare. Lyckligtvis har PVC en relativt hög antändningspunkt och inte någon vidare brännförmåga.

6 comments on “PVC-plast

  1. Pingback:Projekt faktatexter « Figges Hörna – Just ny

  2. Magnus

    Skulle gärna veta mer om PVC, då vi i vår bostadsförening planera byta fönster och altandörrar. Förslaget är PVC på grund av att inget underhåll krävs. Det här med brand i lägenhet med PVC-fönster, då kommer gaser och saltsyra ut. Saltsyra gör ju att allt runt omkring rostar!? Vad händer?

    Miljötänk, hur är det med återvinning och eventuella kostnader nu och i framtiden?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *