Vrede – att visa ilska och bli arg

Att uppleva vrede, ilska och aggression som något besvärande är inte ovanligt. Många upplever vrede som något direkt negativt. Det är synd för ilska och aggression är fullt naturliga och ytterst mänskliga känslor. Att vara arg är lika naturligt som att vara glad eller ledsen.

Ilska och vrede är egentligen ett uttryck för sorg. Under våra liv upplever vi både glädje och sorg. De smärtsamma avsked och besvikelser vi genomlider tär på oss människor. För att vi skall orka med livets villkor har vi utrustats med vrede. Vår vrede fungerar likt en ventil på en tryckkokare, när smärtan blir för stor och tårarna vägrar rinna ser ilskan istället till att vi får ge uttryck för vår frustration i en stressad och pressad situation. Och det är först när vi uttrycker vår ilska och vrede, över det som vi upplever som orättvist eller inte förstår oss på, som vi kan förlika oss med livet.

Varför upplever många  ilska och vrede som ett problem?

Problem uppstår då vi inte lärt oss hantera vår ilska. Den vanligaste orsaken till detta är att vi inte är medvetna om våra inre känslor och sorger. Om vi inte kan härleda vår vrede till någon specifik orsak eller anledning, är risken stor att vreden börjar leva sitt eget liv. Detta tar sig uttryck i att personer får vredesutbrott och begår fysiska eller psykiska våldshandlingar.

En person som fullständigt låter ilskan ta makten blir en farlig person. Det gäller därför att hitta en bra balans mellan att ge vreden tillåtelse att uttryckas och att kontrollera vreden och aggressionen. Att hantera ilska och vrede innebär att hitta ett sunt förhållningssätt till vår aggressiva känslor.

Ilskehantering lär dig hantera ilska och vrede

Om du upplever din vrede och ilska som problematisk kan det vara en god i de att försöka förändra din syn på din vrede. Ett första steg kan vara att besöka en sida som handlar om att lära sig hantera ilska. Det finns många bra sidor på nätet som handlar om ilskehantering, ett tips är att söka efter “anger management” vilket är det engelska ordet för ilskehantering.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *