Tjänstepension – ta kontroll över din avtalspension

Den pension du får från din arbetsgivare kallas tjänstepension eller avtalspension. Denna typ av pension ger vid normalt lönelägen ca 10 procent av inkomsten ovanpå den allmänna pensionen. För dem med högre inkomst kan tjänstepensionen bli högre.Hur stor den blir beror på vilket avtal din arbetsgivare har med ditt tjänstepensionsbolag.

Om du vill veta exakt hur mycket pengar du kommer att få i tjänstepension, kan du ta kontakt med din arbetsgivare eller ditt tjänstepensionsbolag. Saknar du kunskap om vilket tjänstepensionsbolag du är ansluten till, skall din arbetsgivare vara dig behjälplig med detta.

Pensionspengar placeras normalt i fonder, varpå utvecklingen av dina fonder har stor betydelse för storleken på den slutgiltiga tjänstepensionen. Utbetalande av tjänstepension sker efter det att avtal slutits mellan arbetsgivare och fackförbund.

Förvaltningsform

De flesta har numera möjlighet att välja hur dina pensionspengar skall förvaltas. Det finns två huvudsakliga sparformer för tjänstepensionen: Traditionell försäkring samt fondförsäkring. Numera är det du själv som väljer förvaltningsbolag. Om du inte gör ett aktivt val av förvaltar, kommer arbetsgivaren i samråd med facklig organisation, utse en förvaltare.

Några valbara förvaltningsbolag:

  • AMF pension
  • Avanza bank
  • SPP
  • KPA
  • Nordnet

Två alternativ

Det finns två olika typer av tjänstepension:

Premiebestämd pension innebär att arbetsgivaren fortlöpande under dina yrkesverksamma år betalar in en viss procentsats av din lön på ett särskilt konto. Hur mycket pengar du får i sammantagen tjänstepension bestäms således av hur mycket du tjänar och många år du är anställd hos respektive arbetsgivare.

Istället för att tjänstepensionen baseras på hela ditt yrkessamma liv, kan istället en förmånsbestämd pension delas ut. Denna typ av tjänstepension innebär att du erhåller en viss procent av din slutlön, vid tiden för pensionering som pension.

Pensionens olika delar

Hur mycket du senare i livet får ut i pensionspengar från den allmänna pensionen beror på hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar, hur det går för dina premiepensionsfonder och för Sveriges ekonomi. 90% av alla löntagare får tjänstepension från sin arbetsgivare , därutöver har många även ett privat pensionssparande.  Pengarna påverkar inte varandra på annat sätt än att de läggs ihop och blir din totala pension. I det orange kuvert som du får från försäkringskassan och premiepensionsmyndigheten varje år kan du se hur mycket du hittills tjänat in till din pension och hur mycket du kan tänkas få ut när du väl blir pensionär.

Andra pensionsformer

Allmän pension får du från Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM). Den består av inkomstpension, premiepension och garantipension. Under hela ditt liv tjänar du pengar till din allmänna pension – när du arbetar, studerar, gör värnplikt eller har små barn.

Utöver den allmänna pensionen och tjänstepensionen väljer många att på eget bevåg pensionsspara. De pengar som många frivilligt sparar till sin pension, förvaltas vanligtvis av försäkringsbolag och banker. Om du har ett privat pensionssparande kan du kontakta dem du sparar hos och be om en pensionskalkyl.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *