Vad är åtel och vad innebär åteljakt?

Åtel är en term vilken används för att beskriv en jaktform som innebär att man placerar ut lockbete för att locka till sig vilddjur. Till lockbete används ofta kadaver men också andra typer av vegetabiliskt foder kan nyttjas för detta syfte. Åteljakt avser verksamhet där åtel placeras ut i syfte att locka till sig exempelvis vildsvin och björn som man avser fälla. Åtel används ibland även i samband med kontrollmärkning och beståndsräkning.

Åtelkamera, är en slags övervakningskamera som kan används för att övervaka en åtelplats. Moderna åtelkameror är normalt utrustade med IR-öga som automatiskt detekterar all rörelseaktivitet inom en viss radie. Om ett djur befinner sig inom IR-ögats radie, aktiveras kameran och inspelning påbörjas. Somliga modeller är utrustade med både GPS, MMS och SMS-funktioner vilket gör det enkelt att övervaka åtelplatsen dygnet runt.

Åtelplats är den plats där åtel placeras. Vid användande av kadaver, hänger man ofta upp åtelbytet. I vissa fall används en foderspridare för att sprida ut mat på åtelplatsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *