Fondvägg – måla eller tapetsera fondväggar med fondtapet

En fondvägg är en vägg som målats, tapetserats eller klätts i ett material med avvikande färg eller mönster för att skapa en kontrast- eller nyanseffekt i ett rum. Utmärkande för fondväggen är att ett helt väggparti avviker från de övriga väggarna. Utöver den traditionella typen av fondvägg som pryds av textil, färg och tapet, kan även trymå och spegelvägg i vissa fall sägas fungera som fondvägg.

Att uppföra en fondvägg är enkelt och effektivt sätt att förändra ett rum. Fondväggar fyller främst två olika funktioner: de användas för att manipulera rums djup samt hjälper till att omvandla helhets känslan i rummet, där väggens avvikande färg, nyans och mönstret ser till att rummet får liv.  De två vanligaste typerna av fondvägg är målade respektive tapetserade fondväggar.

Måla fondväggar

Att måla en av flera väggar i en starkt avvikande färg är förmodligen det enklaste sättet att skapa en kontrasterande fondvägg. Väggpartiet måste emellertid inte alltid färgas eller mönstras kraftigt för att fungera som fondvägg, ibland behövs endast en svag nyansförändring göras för att en kontrasterande effekten skall uppstå.  Den som önskar en fackmannamässig fondvägg bör anlita en yrkeskunnig målare även om det är fullt möjligt att uppnå väldigt goda resultat även som lekman.

Om du avser måla din fondvägg på egenhand är underarbetet och väggens skick, som vid all målning, av stor betydelse för det slutgiltiga resultatet. Det vanligaste tillvägagångssättet vid målning av fondvägg, är att man målar de övriga väggarna först för att sist måla en tänkta fondväggen. När väl de övriga väggarna är färgade eller mönstrade, målas  fondväggen. Kanterna kan antigen målas på “fri hand” alternativ kan någon typ av maskeringstejp nyttjas för att skapa fondväggens raka och jämna kanter.

Fondtapet

Fondtapeter kallas de tapeter som används vid tapetsering av fondväggar. Till skillnad från de målade fondväggarna som ofta är enfärgade, är fondtapeter oftast starkt mönstrade. Många föredrar att använda tapeter för att skapa fondväggar då det är relativt lätt att form fullständigt raka kanter med tapet. En mycket vanlig form av fondtapet är fototapeten. Den som väljer att pryda sin fondvägg med fototapeter, använder sig således av ett jättelikt fotografi som fond.

Ordet fondvägg

Fondvägg kallas ibland även bakvägg. Ordet är en sammansättning av de båda orden fond och vägg. En fond i teatersammanhang syftar på det tygstycke eller den målade yta som utgör bakgrunden i en scenisk miljö. Med vägg avses främst en rumsavgränsande, vanligen vertikal byggnadskonstruktion.

One comment on “Fondvägg – måla eller tapetsera fondväggar med fondtapet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *