Pensionens tre delar – Allmän Pension

Den pension som de flesta har kommer från tre olika håll. Det är Allmän Pension, Tjänstepension och Privat Pension. Genom att vara insatt i de olika pensionsdelarna har man en betydligt större chans att få en större pension när dagen är inne att bli pensionär. Det kan vara skillnaden mellan att behöva flytta från huset till att ha guldkant på tillvaron.

Allmän Pension

Denna del är den som är den största och också den del av pensionen som alla får. Den sköts av Pensionsmyndigheten och påverkas av vilken inkomst man har haft i livet. Men detta enbart upp till 7,5 inkomstbelopp. Eftersom allmän pension grundar sig på personens samtliga inkomster (som går att se på deklarationen) ingår alltså även alla bidrag man fått som underlag för den allmänna pensionen.

Till den allmänna pensionen går årligen ett belopp som är lika mycket som 18,5% av årslönen som personen får. Av detta placeras 16% i den allmänna pensionen medan 2,5% avsätts till Premiepensionen.

Premiepension

En liten del av den allmänna pensionen är det som kallas för Premiepension. Det är denna del som man själv har möjlighet att placera i fonder hos olika fondbolag.

Man kan välja mellan att ha 1-5 fonder som pengarna placeras i. Man väljer då hur många procent av premiepensionen som ska placeras i de olika fonderna. När sedan utbetalning sker (varje år) placeras pengarna utifrån detta val. Man kan när som helst ändra denna procentsats eller ändra vilka fonder som pengarna ska placeras i. Bytena är helt avgiftsfria och någon reavinstskatt utlöses inte vilket det annars gör vid vanlig placering i fonder.

I de fall som en person inte gör något aktivt val kommer dessa pengar att automatisk placeras i AP7 Såfa vilket är en statlig fond. Är man ung kommer en större del av pengarna att placeras i aktier och ju äldre man blir desto mer kommer de placeras i räntebärande papper. Detta för att minimera riskerna ju närmare man kommer dagen då pengarna ska plockas ut. Däremot bör man vara medveten om att detta är en relativt offensiv portfölj. Den minsta del som placeras i aktier är nämligen ca 30%. Detta även om personen är 90 år.

Om man inte haft någon inkomst?

Eftersom den allmänna pensionen grundar sig på den inkomst man har haft i livet skulle det kunna betyda att man inte får någon pension om man inte haft någon, eller mycket liten, inkomst. Detta exempelvis om man varit hemmafru eller ärvt stora summor som man sedan levt på.

Men så är inte fallet. Alla har rätt till något som heter för garantipension. För att få denna måste man varit bosatt i Sverige i 40 år även om det finns vissa specialregler för flyktingar som fått uppehållstillstånd. Om man är berättigad till garantipension delas denna inte ut förrän man är minst 65år.

Garantitillägg

När det nuvarande systemet för pension byggdes upp fanns det personer som både haft inkomster som påverkade pension från det gamla systemet (ATP) och det nya. För dessa infördes Garantitillägg. De som är födda 1938-1953 kan ha rätt till detta tillägg. Det innebär att man är garanterad en allmän pension som är i nivå med vad man har tjänat in i det gamla systemet (fram till 1994) – om summan är högre än vad man tjänar in i det nya. Med andra ord ska inte dessa personer få lida på grund av övergången till ett nytt pensionssystem.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *