Rökfri

Vem drömmer inte om en rökfri tillvaro? Rök orsakar sjukdom och förpestar miljön.  En rökfri tillvaro skulle därför vara människan till gangn. Några vanliga rökspridare är industrier och fordon, kaminer och skorstenar samt cigaretter.

Rök är ofullständigt förbrända partiklar som som avges när något brinner. Röken påverkar vår hälsa negativt, därför är det bra att sträva efter en så rökfri miljö som möjligt. Därför råder det i Sverige rökförbjud på allmän plats sedan ett antal år, detta innebär att all tobaksrökning på exempelvis restauranger, kaféer och nattklubbar är förbjuden. Arbetsplatser skall även de vara rökfria miljöer. Detta innebär dock inte att arbetsplatser är fullständigt rökfria, utan endast att all eventuell rökning måste ske på ett sådant sätt att röken inte sprids till andra rökfria utrymmen.
Att göra industrier och transporter rökfria är inte lika lätt, men det har redan gjorts mycket för att minska rökutsläppen från såväl industri som fordon. Internationella avtal har ändå lätt till att fabriker tvingats förse skorstenar med filter och och bättre rökutsug. Liknande arbete bedrivs med avseende på rökutsläpp från bilar och andra fordon. Många gånger är det nya uppfinningar som gör det möjligt att minska rökutsläppen, en sådan betydelsefull uppfinning är förgasaren. Förgasaren gör att bränslet bättre blandas med luft, vilket leder till en mycket effektivare förbränning och därmed också minskad rökutveckling.
Numera tillverkas alla nya bilar med förgasare, men i fattigare länder är det fortfarande ganska vanligt men bilar utan förgasare.

Att tillverka, transportera och värma sig utan att det produceras rök är något som vi hoppas kunna göra i framtiden. Men faktum är att det redan idag finns ett antal rökfria lösningar. Det har visat sig att det till och med går att elda utan rök bildas. Ett exempel på detta är rökfria kaminer. Den rökfria kaminen eldas med bioetanol istället för ved och kallas etanolkamin.  När etanol förbränns bildas ingen rök utan mestadels vattenånga, därför krävs rökfria kaminer inte heller någon skorsten.

Ett annat exempel på rökfria produkter är rökfria cigaretter som är en cigarett som inte avger någon ohälsosam rök.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *