Rökfria cigaretter

Cigaretter är sedan 1900-talet den mest eftersökta formen av tobaksvara. Att rökning av cigarett också innebär rök ser de flesta som en självklarhet. Men i takt med att medvetenheten om cigarettrökens skadliga verkan på människan blivit större samt på grund av en förändrad säkerhetssyn, har intresset för rökfria cigaretter ökat.

Det finns två olika sorters rökfria cigaretter. Elektroniska cigaretter så kallade e cigaretter samt rökfria cigaretter som en del flygbolag erbjuder sina resenärer vid flygning.

E cigarett

Den elektroniska cigaretten skapades i Kina år 2004, sedan dess har den spridits över hela världen. De uppenbara fördelarna med E cigaretterna är att de inte avger någon skadlig rök,
inte ger upphov till någon dålig lukt samt kan nyttjas även på ställen där rökning normalt är förbjuden. Återförsäljare av denna form av rökprodukt hävdar även att brukare sparar pengar genom att välja e cigarett istället för traditionella rökprodukter.

Nästan som en vanlig cigarett

De elektroniska cigaretterna ser ut som vanliga cigaretter och finns i ett flertal olika smaker. Dessutom avger e cigaretter en form av “rök”, detta främst för att rökaren skall få en mer autentisk känsla vid rökning. Röken består enbart av vattenånga och saknar lukt, hur är det möjligt?
Svaret är enkelt den innehåller ingen tobak. Den karakteristiska cigarettlukten uppstår i samband med att tobaken förbränns.

Försäljning av e cigaretter

E cigaretter finns att köpa både med och utan nikotin. Men om cigaretten innehåller nikotin klassas den som läkemedel i Sverige således är all försäljning av denna produkt förbjuden inom rikets gränser. Om e cigaretten däremot ej innehåller nikotin kan produkten säljas fritt.
Eftersom e cigaretten delvis erbjuder samma njutning som vanliga cigaretter har den även kommit att användas som ett “mellansteg” för personer som försöker sluta med cigarettrökning.

På internet återfinns ett flertal återförsäljare av både nikotinhaltig och nikotinfria e cigaretter. Varningar har dock riktats mot E cigaretter då dessa ej ansetts ha genomgått några tillräckliga vetenskapliga utvärderingar.

Rökfria cigaretter

Den rökfria cigaretten utvecklades för att ta bort de skadliga effekterna av rökning. 1988 påbörjade cigarettillverkaren Premier sin försäljning av rökfria cigaretter. Att utveckla produkten hade varit oerhört tidskrävande och kostat dem mer än en billion US dollar.
Även om produkten fungerade i såväl teori som praktik, vann Premiers rökfria cigarett aldrig någon popularitet. Ett år efter det att cigaretten lanserats lades produktionen ner. Något år senare fanns cigaretten åter för försäljning men nu under märket Eclipse. Ännu kan den rökfria cigaretten inte sägas ha fått något betydande genomslag vare sig i USA eller någon annanstans i världen.

Möjligt att röka på flygresan

Under de senaste åren har emellertid rökfria cigaretter börjat brukas och säljas vid flygningar. Sedan ett antal år har rökning av säkerhetsskäl varit förbjuden på flygplan, för den vane rökaren innebär rökförbudet självklart en påfrestning.
Sedan år 2009 erbjuder lågpris flygbolaget Ryanair sin resenärer helt rökfria cigaretter. Cigaretterna har tagits fram för att rökberoende skall kunna tillfredsställa sina behov även under flygfärden. En sådan rökfri cigarett innehåller cirka 0,8 mg nikotin och sägs ge en likvärdig effekt som en traditionell cigarett. Denna typ av rökfria cigaretter kräver ingen antändning, istället fungerar de genom sugkraft.
I Japan finns liknande rökfria cigaretter Katakana (Zero style mint) som tillverkas av Japan Tobacco Inc. här används cigaretterna både vid flygning och ibland även på arbetsplatser som förbjuder rökning inomhus.

Om du tycker det är spännande med rök och eld,  kanske du är intresserad av att  läsa om eld utan rök – är det möjligt?

 

One comment on “Rökfria cigaretter

  1. e cigarett

    E cigaretter blir tyst populära idag och verkligen sagt det finns många fördelar med att använda en e cigarett över istället för tobak cigarett.

Lämna ett svar till e cigarett Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *