Så fungerar räkningar samt information om obetalda fakturor

I stort sett alla som bor, arbetar och lever i Sverige, får varje månad en eller flera räkningar hemskickade antingen per post eller elektroniskt. En räkning eller faktura som det egentligen heter på fackspråk, är en avis med ett skriftligt krav på betalning. Räkningar betalas antingen i förväg eller i efterhand. Hyres-räkningen är ett exempel på en faktura som normalt betalas i förhand, medan telefon- eller elräkningen ofta betalas i efterhand.

En tumregel är att fasta avgifter och löpande avtal betalas i förväg, emedan avtal med rörliga kostnader betalas i efterhand. Det finns emellertid inte något krav på att så skall vara fallet, men detta är den gängse faktura-strukturen.

De flesta fakturorna skickas ut i slutet av månaden, lagom i tid till att det förhoppningsvis finns pengar kvar på mottagarens konto. Eftersom en majoritet av Sveriges förvärvsarbetare erhåller sin lön omkring den 25:e varje månad, är det brukligt att aviseringarna når mottagaren däromkring.

Förfallotiden för räkningar varierar mycket. En hyres-räkning har i regel ett mycket kort förfallodatum emedan en faktura på en tjänst eller en vara kan ha allt från 10-90 dagars förfallotid.

Obetalda räkningar

Den som misslyckas med att betala räkningar i tid, erhåller ofta en ny faktura som en påminnelse om att betalningen måste ske omedelbart. Inte sällan åläggs den betalningsskyldige en straffavgift för den försenade betalningen. I vissa fall skickas inte någon ny faktura eller betalningspåminnelse ut, utan det är upp till kunden själv att snarast betala den utestående avgiften samt kontakta adressaten och be om uppskov samt ge en rimlig förklaring om en sådan finnes.

Undvika obetalda räkningar, betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden

Problem att betala räkningar i tid bottnar generellt i mer djupgående ekonomiska problem. Det finns därför sällan någon bra ”quick fix” för denna typ av dilemma.

Många löser problemet tillfälligt, genom ett kvickt tillskott av snabba pengar. Ofta genom att ta smslån eller någon annan form av korttidskredit. Tyvärr hamnar många som väljer att låna pengar med sms-lån i något av en ond cirkel, där de i långa loppet tvingas ta återkommande lån för att betala av på de befintliga.

Samtidigt kan man konstatera att de flesta typer av temporära lösningar är bättre än att åka på en betalningsanmärkning, förutsatt att den tillfälliga lösningen inte försätter individen i en än mer problematisk situation.

Nedan återfinns en lista med ett par alternativ som finns att nyttja för tillfällig ekonomisk lättnad:

  1. Be om uppskov. Hör av dig till företaget eller föreningen som fakturerat dig och be om att få ett par dagar extra på dig att betala fakturan. Förklara hur det förhåller sig och att du just nu har lite ont om pengar.
  2. Fråga någon anhörig, vän eller bekant om det möjligtvis kan tänka sig att låna ut pengar till dig.
  3. Skaffa ett kreditkort som du använder för att täcka upp tillfälliga luckor i ekonomin. Med hjälp av ett betal- eller bankkort kopplat till VISA eller Mastercard kredit, kan du lätt betala dina räknar innan förfallodatum löper ut.
  4. Ansök om snabblån på nätet. Smslån är en typ av litet lån med snabb utbetalning och som de flesta har möjlighet att beviljas. Det finns otaliga sajter vilka ger dig möjlighet att ansöka direkt på nätet, en av dessa är smslandirekt.net där du kan jämföra olika typer av smslån med varandra. Viktigt att tänka på är att se till att betala tillbaka lånet inom utsatt tid annars tillkommer generellt saftiga förseningsavgiften.
  5. Pantsättning. Belåna några av dina befintliga prylar. Genom att pantsätta prylar kan du temporärt lösgöra kontanter som kan brukas för att betala räkningar.

Betalningsanmärkningar

Den som inte sköter sina räkenskaper, riskerar att få betalningsanmärkningar. Detta är en form av anmärkning som delas ut till juridiska personer som inte betalar räkningar och andra utgifter inom överenskommen utsatt tid. Betalningsanmärkningar kan få långtgående konsekvenser för drabbade personer och kan bland annat försvårar för individen att erhålla krediter och lån. Det är därför extremt viktigt att till varje pris försöka betala alla fakturor regelbundet inom utsatt tid.

Inkasso

Misslyckande att betala räkningen i tid kan leda till krav från Inkasso. Inträffar detta har fakturan skickats vidare för indrivning av ett inkassoföretag. Om räkningarna ändå inte betalas, skickas ärendet vidare till Kronofogden som har mandat att inkräva skulden bland annat genom beslagstagande av lösöre och andra tillgångar motsvarande fakturaskulderna.

Att ta smslån kan vara något man tvingas till att ta som en kortsiktig lösningen, men på längre sikt är det ohållbart att låna pengar för att betala räkningarna. Ovan finner du ett kort klipp från SVT på Youtube, där en person berättar om hur hon hamnade i en skuldfälla på grund av smslånen.

Webbplatser för om att undvika skuldsättning:
Skuldfinansering.se
TV3:s Lyxfällan
Kronofogdens skuldsanering
Samlalånen.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *