Rousseau (1712-1778)

En radikal person finner vi i Jean-Jacques Rousseau. Han växte upp i en fattig miljö. Han lyckades emellertid skaffa sig en utbildning och fick möjlighet att livnära sig som författare och lärare. Rousseau satte till skillnad från exempelvis Locke inte sin tilltro till vetenskapen och kulturen. Istället ville han komma åt den inre barnalika spontana känslan för vad som är rätt och vad som är fel. Dessa känslor kallade Rousseau den naturliga moralen, det är den Rousseau vill ge oss tillbaka när han säger ”Tillbaka till naturen!”.  Rousseau utmärkte sig även genom skriften ”Om olikheter mellan människor”, i boken kritiserar Rousseau den ”onaturliga” kulturen och överklassens usla moral. Han tar kritiken till en ny nivå då han hävdar att överklassen inte har rätt till den ställning och de privilegier som de åtnjuter. Rousseaus slutsats är istället att all makt egentligen tillhör det enkla och fattiga folket. Han hävdade vidare att vi i slutändan alla är jämlikar. Med denna text distanserade sig Rousseau från de samtida upplysnings profeterna.

Voltaire tolkade Rousseaus skrift som ett slag mot äganderätten, något som de övriga upplysningsfilosoferna ansåg vara att gå för långt. Dessutom menade Voltaire att det alltid bör finnas en tydlig åtskillnad mellan rika och fattiga, något som Rousseau i sina texter direkt förkastat. Voltaire var inte sen att kommentera skrivelsen och han gjorde det i hårda ordalag, genom att kalla Rousseau både skurk och tjuv.          

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *